bürünc

bürünc
is.
1. Mis, sink, qalay xəlitəsindən ibarət metal.
2. Bürüncdən qayrılmış. Bürünc ləyən. Bürünc məftil. – Bayaq Mirzə Əliməmmədi içəri buraxıb çıxan nökər üstü incə naxışlı bürünc sinidə iki fincan qəhvə gətirdi. Ç.. Plov gəlməmiş xəlfə mətbəxdən bürünc aftafa-ləyən, gətirib əlsuyu verərdi. H. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bürüncək — 1. is. Bürünməyə yarayan örtü, üst geyim. Bu gecə məndən yatdı yoxdu, gərək bir bürüncək götürəm. C. M.. Müsafirlərin birisi bürüncəyə, o birisi yorğana, bəziləri də palaz və cecimlərə bürünmüşdü. M. S. O.. // məc. Qiyafə, don, paltar mənasında.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürüncəx’ — (Göyçay) yapıncı. – Qədim vaxt payız yunundan bürüncəx’ qayırırdılar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bürüncəkli — sif. Bürüncək geymiş, üzərinə bürüncək salmış, bir şeyə bürünmüş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • örtüncəkli — sif. Örtüncəyi, bürüncəyi olan; bürüncəkli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Сафарли, Эльтадж — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Сафарли. Эльтадж Сафарли Eltac Səfərli …   Википедия

  • bürüg — (İmişli) bürüncək. – Bürügüm vardı, çağardıb bürügü də verdim mına …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çərməki — (Göyçay, Lənkəran, Şamaxı, Şuşa) gönü döyüb hamarlayan bürünc alət. – Çərməkini itirmişəm, bilmirəm gönü nejə döyüm (Şuşa); – Çərməkini yavaş vur, sınar (Lənkəran) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • davla — (Cəbrayıl, Meğri) kəklik və turacı aldadıb ovlamaq üçün ovçuların istifadə etdikləri əlvan rəngli parçalardan qurama çətir, bürüncək. – Quşdar davlıya yaxşı gəlir (Cəbrayıl); – Seyfulla davla aparıp qureydı, göreydin kə’xlix’ gətdi budu (Meğri) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mezər — I (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qax, Qarakilsə, Ordubad, Şuşa) bax mayzər. – Pitəv mezər də olıy, yarım mezər də (Qax); – Mezər mö:kəm parçadan tikilir (Ordubad); – Hərəsi bir mezər geyinir inəx’ sağanda (Qarakilsə) II (Laçın, Tərtər) yapıncını əvəz edən… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bürdə — ə. üstdən geyilən uzun ərəb milli paltarı; bürüncək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”